دسته بندی تایر مورد نظر خود را انتخاب کنید

باری و اتوبوسی

گروه محصولات باری اتوبوسی بایاس از رینگ های 20 نخی تا 24 نخی را شامل می شود که بازار این تایرها به سمت کاهش و حرکت به سوی رادیال تمام سیمی می باشد. گروه صنعتی بارز اولین تولید کننده تایرهای رادیال باری اتوبوسی تمام سیمی با تکنولوژی شرکت کنتیننتال آلمان به حساب می آید که با ظرفیتی معادل 330 هزار حلقه در سال فعالیت می کند که افزایش ظرفیت خط تولید این گروه محصول نیز جزء برنامه های آتی این گروه صنعتی به شمار می رود. محدوده سایزهای تولیدی در گروه محصول رادیال باری اتوبوسی شامل پهنا: 385-295، نسبت منظر: 80-55، رینگ: 24-22.5 میباشد.

رادیال باری و اتوبوسی
تایرهای رادیال مناسب محور فرمان
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
295/80R22.5
کامیون کشنده ولو F12 - رنو میدلام - کشنده ایسوزو FVR - کامیون کاویان K219
315/70R22.5
انواع کامیون (در صورت جایگزینی با 315/80R22.5) - انواع کشنده (در صورت جایگزینی با 315/80R22.5)
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
تایرهای رادیال مناسب محور دیفرانسیل
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
295/80R22.5
کامیون کشنده ولو F12 - رنو میدلام - کشنده ایسوزو FVR - کامیون کاویان K219
315/70R22.5
انواع کامیون (در صورت جایگزینی با 315/80R22.5) - انواع کشنده (در صورت جایگزینی با 315/80R22.5)
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
315/80R22.5
کامیون BMC - کشنده ایویکو MP720 - کامیون ولوو FM9 - کشنده AT440 - کشنده کاماز - کشنده ولوو FH500 - کشنده KT320 - کشنده 19 تن - بنز آکسور 1843 - کشنده کاماز 6460 - کشنده کاماز 5460 - کشنده کاماز 5360 - کشنده رنو کراکس - کشنده CNHTC - کشنده اسکانیا - کشنده DAF - کشنده CJC - کشنده FH12 - کامیون اویکو یوروکارگو - آمیکو M2631 - بنز اکتروس - ولوو FH480 - رنو پریمیوم - ولوو FH13 - آمیکو M2642
12.00R24
کامیون کمپرسی ایویکو MP380 - کامیون beiben - کشنده FH460
تایرهای رادیال مناسب محور تریلر
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
385/55R22.5
تریلر 2 محور (قابل جایگزین با 385/65R22.5) - تریلر 3 محور (قابل جایگزین با 385/65R22.5)
385/65R22.5
تریلر 2 محور مارال - تریلر 3 محور مارال - تریلر 2 محور ماموت - تریلر 3 محور ماموت - تریلر 2 محور اروم تریلر - تریلر 3 محور اروم تریلر - تریلر 2 محور رخش تریلر - تریلر 3 محور رخش تریلر
385/65R22.5
تریلر 2 محور مارال - تریلر 3 محور مارال - تریلر 2 محور ماموت - تریلر 3 محور ماموت - تریلر 2 محور اروم تریلر - تریلر 3 محور اروم تریلر - تریلر 2 محور رخش تریلر - تریلر 3 محور رخش تریلر
385/65R22.5
تریلر 2 محور مارال - تریلر 3 محور مارال - تریلر 2 محور ماموت - تریلر 3 محور ماموت - تریلر 2 محور اروم تریلر - تریلر 3 محور اروم تریلر - تریلر 2 محور رخش تریلر - تریلر 3 محور رخش تریلر
385/65R22.5
تریلر 2 محور مارال - تریلر 3 محور مارال - تریلر 2 محور ماموت - تریلر 3 محور ماموت - تریلر 2 محور اروم تریلر - تریلر 3 محور اروم تریلر - تریلر 2 محور رخش تریلر - تریلر 3 محور رخش تریلر
12.00R24
کامیون کمپرسی ایویکو MP380 - کامیون beiben - کشنده FH460
12.00R24
کامیون کمپرسی ایویکو MP380 - کامیون beiben - کشنده FH460
تایرهای رادیال مناسب محورهای اتوبوس
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
275/70R22.5
اتوبوس های BRT - اتوبوس های شهری XMQ
295/80R22.5
اتوبوس شهری اسکانیا - اتوبوس مان 07 - اتوبوس بنز شهری lck6120 - اتوبوس یونیورس - JINLOG اتوبوس بین شهری - اتوبوس بنز شهری SC457 - اتوبوس مگاترانس 0457 - اتوبوس مگاترانس LOW FLOOR
315/80R22.5
اتوبوس بنز شهری O500 - اتوبوس بین شهری 3012 - اتوبوس شهری 3012 - اتوبوس شهری 2612 - اتوبوس SLF - اتوبوس بین شهری ولو B7 - اتوبوس ولو B12 - اتوبوس بین شهری MAN - اتوبوس مارال LX - JINLOG اتوبوس بین شهری - اتوبوس بنز CONECTOC - Higer اتوبوس - اتوبوس بین شهری اسکانیا - اتوبوس یوتانگ
بایاس باری و اتوبوسی
تایرهای بایاس اتوبوسی
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
10.00-20
اتوبوس شهری ایویکو - اتوبوس چینی ژانگ تانگ
10.00-20
اتوبوس شهری ایویکو - اتوبوس چینی ژانگ تانگ
11.00-20
اتوبوس بنز شهری - اتوبوس بنز شهری گازسوز - اتوبوس بنز شهری O457 - اتوبوس شهاب شهری - شهاب بین شهری - اتوبوس شهاب گازسوز - اتوبوس شهاب - اتوبوس پارس لوکس
تایرهای بایاس باری
طرح و کد رویه
سایز
خودرو
توضیحات تکمیلی
12.00-20
کامیون کاماز 6520 - کامیون ولوو F2000 - کشنده ایویکو MP440 - کشنده ایویکو MP720 - کامیون کشنده T375 - کامیون FM11 - کامیون FM33 - کمپرسی D375 - D300 کمپرسی
12.00-20
کامیون کاماز 6520 - کامیون ولوو F2000 - کشنده ایویکو MP440 - کشنده ایویکو MP720 - کامیون کشنده T375 - کامیون FM11 - کامیون FM33 - کمپرسی D375 - D300 کمپرسی
12.00-24
کامیون کشنده آمیکو M2640 - کامیون کشنده آمیکو M1929 - کامیون کشنده ولو F12 - کشنده FH440 - کمپرسی ولوو NH12 - کامیون آمیکو M11 - کامیون بنز 2624 - کامیون بنز 1924 - کامیون ولو NL - کامیون ماک - کامیون ولوو - کامیون ایویکو - کامیون مان - رنو میدلام - کامیون کاماز 6520 - کامیون ماز - کامیون BMC - ولوو N10 - ولوو FH16
12.00-24
کامیون کشنده آمیکو M2640 - کامیون کشنده آمیکو M1929 - کامیون کشنده ولو F12 - کشنده FH440 - کمپرسی ولوو NH12 - کامیون آمیکو M11 - کامیون بنز 2624 - کامیون بنز 1924 - کامیون ولو NL - کامیون ماک - کامیون ولوو - کامیون ایویکو - کامیون مان - رنو میدلام - کامیون کاماز 6520 - کامیون ماز - کامیون BMC - ولوو N10 - ولوو FH16
12.00-24
کامیون کشنده آمیکو M2640 - کامیون کشنده آمیکو M1929 - کامیون کشنده ولو F12 - کشنده FH440 - کمپرسی ولوو NH12 - کامیون آمیکو M11 - کامیون بنز 2624 - کامیون بنز 1924 - کامیون ولو NL - کامیون ماک - کامیون ولوو - کامیون ایویکو - کامیون مان - رنو میدلام - کامیون کاماز 6520 - کامیون ماز - کامیون BMC - ولوو N10 - ولوو FH16